Vil du søke plass i vår barnehage?

Man må søke via Røyken kommune både ved hovedopptak og ved løpende opptak ellers i året.   

https://tjeneste.d-ikt.no/royken/barnehageplass/