Vil du søke plass i vår barnehage?

Søk gjennom Asker kommune både ved hovedopptak og ved løpende opptak ellers i året.

  

www.asker.kommune.no/barnehage