Maurtoppen barnehage

 

       

 

I barnehagen vår er det trygt å vokse opp!

 

Maurtoppen barnehage er en liten foreldreeid barnehage for barn i alderen 1-6 år. Barna deles mye inn i turgrupper og alderinndelte grupper i løpet av uken. 

Et samarbeid mellom hjem og barnehage bygger på tillit, trygghet og trivsel. I Maurtoppen Barnehage kan hver forelder forvente å bli møtt med åpenhet og likeverdighet. De skal alltid være trygge på at sitt barn har det godt under opphold i vår barnehage.

Maurtoppen Barnehage og Sydskogen Barnehage (kommunal) samarbeider om gjennomføring av førskole. Våre førskolebarn har en samling hos Sydskogen Barnehage, og i tillegg en egen samling i vår egen barnehage. Samlingene inneholder temaer som begrepsforståelse, enkel tallforståelse, litt om trafikk, gym/turer, spille spill, leke sammen, synge m.m. Vår viktigste oppgave er å bidra til å sikre at barna har den grunnleggende basiskompetanse slik at de får en harmonisk overgang fra barnehagen til skolen.

Gruppene tilbringer også en god del tid sammen slik at man omgås barn i ulike aldere. Man lærer seg å ta seg av hverandre, mellom-menneskelige relasjoner, empati, tilpasning til ulike mennesker og andre sosiale ferdigheter.