Maurtoppen Barnehage

 

 

 Vår visjon og vårt mål for vår barnehage er:

«Alle barn på Maurtoppen skal oppleve trygghet og mestring, de skal bli sett, og oppleve at de kan lykkes med noe.»

 

 

 

     

 

 

I vår barnehage er vi opptatt av at barn og foreldre skal oppleve trygghet i møte med barnehagen.

 

Liten?

Jeg?

Langt ifra

Jeg er akkurat stor nok

Fyller meg selv helt

på langs og på tvers

fra øverst til nederst

Er du større en deg selv kanskje?

Inger Hagerup)